Quy định trả hàng

Passii rất mong bạn hài lòng với các món hàng mua trên web Passii. Tuy nhiên, nếu sản phẩm không như bạn kỳ vọng, bạn vẫn có 24 giờ để trả hàng cho Passii để được hoàn 100% giá trị sản phẩm bằng Passii xu. Nếu như bạn đã nhận sản phẩm quá 24 giờ, Passii rất tiếc sẽ không thể hoàn trả giá trị sản phẩm cho bạn.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2024, Passii sẽ chỉ hoàn trả bằng Passii Xu (tín dụng mua sắm). Passii Xu có thể sử dụng cho các đơn đặt hàng trong tương lai trên trang web của Passii nhưng không thể chuyển đổi thành tiền mặt.

Để đủ điều kiện trả lại, sản phẩm phải ở trong tình trạng ban đầu với tag Passii và thông tin SKU đính kèm. Nếu tag bị rơi ra, hãy để tag vào gói hàng trả lại, vì sản phẩm không có tag sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền.

Bạn sẽ cần cung cấp số đơn đặt hàng và địa chỉ email của bạn qua biểu mẫu này. Mặc dù chúng tôi sẽ hoàn tiền bằng Passii Xu bất kể lý do nào khi bạn trả lại sản phẩm, nhưng chúng tôi rất mong bạn có thể chia sẻ ý kiến về lý do bạn trả lại sản phẩm để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ và trải nghiệm chăm sóc khách hàng của mình

Vui lòng lưu ý rằng phí vận chuyển hoàn hàng sẽ do bạn chịu.

Khi nhận được sản phẩm trả lại của bạn, Passii sẽ kiểm tra một cách cẩn thận và gửi cho bạn một email xác nhận. Quá trình này có thể cần đến 7 ngày để hoàn tất  trong các mùa cao điểm.

Nếu yêu cầu trả lại của bạn được chấp nhận, tiền hoàn sẽ được xử lý và tự động áp dụng vào tài khoản e-wallet của bạn trên Passii..

Thông tin đơn hàng của bạn